środa, 28 sierpnia 2013

Contest/konkurs!

Był piękny słoneczny dzień, gdy sprawdzając maila napotkałam na 
wiadomość o komentarzu na moim blogu.
Myślę sobie: "Wow! Wreszcie ktoś mi coś napisał!".
Bardzo mnie ucieszył ten fakt. 

It was a beautiful sunny day, I encountered while checking e-mail on
message about the comment on my blog.
I think to myself, "Wow! Finally someone wrote something to me."
I am very glad of that fact.Na blogu autorki komentarza (miło mi cię poznać Jowita!) znalazłam konkurs.
Pomyślałam: "A co! Wezmę udział!".

On the blog of comment author (nice to meet you Jovita!) I found competition.
I thought, "What! I will attend."


W tym oto celu tworzę tego posta:)
 I create this post for contest :)

Więc - moją ulubioną pocztówką jest kartka 
przedstawiające jedną z Pin-Up girls autorstwa Gila Elvgrena.

So - my favorite postcard is a postcard of one of the pin-up girls by Gil Elvgren.

Bardzo, ale to bardzo lubię pocztówki z pięknymi i 
uśmiechniętymi dziewczętami pin-up. 
Pocztówki te mają w sobie ducha lat '50.
Kolejnym powodem dla którego lubię pocztówki Pin-Up jest to
że lubię sztukę, a zwłaszcza wyraziste ilustracje tego typu.

I really, really like a postcard with the beautiful and the smiling pin-up girls.
These cards are in the spirit of the '50s.
Another reason why I like postcard Pin-Up is that
I like art, and especially vivid illustrations of this type.

Ale zaraz, zaraz... przecież jeszcze nawet nie pokazałam wam
 mojej ulubionej pocztówki! :D

But wait a minute ... not even  I showed you my favorite postcards! :D

Oto ona (here it is):

Jest to pierwsza w mojej kolekcji kartka z Pin-Up girl. 
Być może dlatego mam do niej taki sentyment. 
Kartkę tą otrzymałam z wymiany od przemiłej postcrosserki z Hong Kongu.
Jest to moja pierwsza kartka z tego kraju - kolejny plus!

This is the first in my collection card with pin-up girl.
Perhaps that is why I have such a fondness for it.
I received this card from the exchange of  
delightful postcrosser from Hong Kong.
This is my first card of this country - another plus!

To już cała historia mojej ulubionej pocztówki.
It's the story of my favorite postcards.

Dziękuję za uwagę!
Thank you for your attention!

Anna.


2 komentarze: